Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Яку процедуру закупівлі Ви найчастіше використовуєте?This Law establishes legal and economic principles of the procurement of supplies, works and services to meet the needs of the State and the local communities.
This Law aims to ensure efficient and transparent procurement, create a competitive environment in the field of public procurement, prevent corrupt practices in this field, and develop fair competition.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з введенням в дію Закону України "Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон) з І серпня 2016 року для всіх замовників та на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо визначення уповноваженої особи повідомляє.
Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Форма річного плану закупівель затверджена наказом Мінекономрозвитку
від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних
Закупівель” .

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1та абзацу четвертого пункту 11 частини першої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок визначення предмета закупівлі (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що:
1) положення абзаців першого і третього пункту 1 розділу II Порядку застосовуються до 31 грудня 2016 року;
2) положення абзаців другого і четвертого пункту 1 розділу II Порядку застосовуються з 01 січня 2017 року.
3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (зі змінами), з 01 серпня 2016 року.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі ― Закон)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму річного плану закупівель;
форму оголошення про проведення відкритих торгів;
форму оголошення про проведення конкурентного діалогу;
форму повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури;
форму повідомлення про намір укласти договір;
форму оголошення з відомостями про рамкову угоду;
форму реєстру отриманих тендерних пропозицій;
форму протоколу розкриття тендерних пропозицій;
форму протоколу розгляду тендерних пропозицій;
форму звіту про результати проведення процедури закупівлі;
форму повідомлення про внесення змін до договору;
форму звіту про виконання договору про закупівлю;
форму звіту про укладені договори.
2. Формами документів, зазначених у пункті 1 цього наказу, затверджуються обов'язкові поля, що заповнюються замовником шляхом унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У разі необхідності замовник може зазначити додаткову інформацію про закупівлю, якщо заповнить необов'язкові поля, передбачені системою.
Після внесення усієї обов'язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладається електронний цифровий підпис. Електронною системою закупівель автоматично створюється документ, який у разі потреби може бути роздрукований.
Додаток до річного плану закупівель, до якого вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель.
3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2014 року N 1106 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за N 1241/26018, з 01 січня 2017 року.

Відповідно до пунктів 1 і 6 частини першої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон)
НАКАЗУЮ:
1. Визначити веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, визначеної пунктом 6 частини першої статті 1 Закону, інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro» за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua(далі — веб-портал).
2. Визначити державне підприємство «Зовнішторгвидав України» відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.
2. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 серпня 2016 року:
наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 622/17917 (зі змінами);
наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919 "Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 653/17948 (зі змінами);
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2014 року № 743 "Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за № 825/25602.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Схвалити Стратегію реформування системи публічних закупівель ("дорожню карту"), що додається.
2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти") (далі ― план заходів), що додається.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подавати кожного півріччя до 15 січня та 15 липня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 30 січня та 30 липня.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі в установленому порядку подати Стратегію реформування системи публічних закупівель ("дорожню карту") та план заходів на розгляд Комітету асоціації в торговельному складі відповідно до статті 152 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
5. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідальним за моніторинг та підготовку звіту про стан виконання плану заходів.

Цей Закон  визначає  загальні  правові  засади  планування  і
формування державного оборонного замовлення та регулює особливості
відносин,  пов'язаних  з  визначенням  та   здійсненням   процедур
закупівлі   продукції,   виконанням   робіт   та  наданням  послуг
оборонного призначення (продукція, роботи і послуги).


Верховна Рада України постановляє:
1. Приєднатися на умовах Рішення Комітету з державних закупівель Світової організації торгівлі GPA/133 від 16 листопада 2015 року, включаючи Додатки А і В до зазначеного Рішення (додаються), до Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 року в м. Марракеші, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 року в м. Женеві (додається), яка набирає чинності для України на тридцятий день після передачі на зберігання Генеральному директору Світової організації торгівлі інструмента України про приєднання.

Мінекономрозвитку України як Уповноважений орган, що здійснює регулювання та координацію у сфері державних закупівель, повідомляє.
19.02.2016 року набрав чинності Закон України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (далі ― Закон), проект якого був розроблений Мінекономрозвитку України з метою оптимізації процедур закупівель, підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення закупівель, рівня конкуренції у сфері публічних закупівель та зниження рівня корупції шляхом запровадження системи електронних закупівель та електронної системи оскарження, підвищення професійності закупівельників.

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" та пункту 22Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірний договір про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

З  метою  виконання  вимог  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 24.02.2016  N 166  "Про  затвердження  Порядку  функціонування   електронної системи  закупівель  та  проведення  авторизації  електронних  майданчиків"  та Наказу Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від 18.03.2016 N 473 "Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування"

Відповідно до абзацу другого пункту 11 частини першої статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірну тендерну документацію для процедур закупівель – відкриті торги та конкурентний діалог, що додаються.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), що додаються:
2. Рекомендувати замовникам під час розроблення положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) керуватися Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженим цим наказом.

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855), зміни, що додаються.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що за подання скарги до органу оскарження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” справляється плата в таких розмірах:
5 тис. гривень — у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;
15 тис. гривень — у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Цей Порядок визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.


Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:
1) на строк не більше одного місяця:
послуг пошти та зв’язку;
санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

Протокол
про внесення змін до Угоди про державні закупівлі