Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельПротокол
про внесення змін до Угоди про державні закупівлі
 
 
Сторони Угоди про державні закупівлі, укладеної в м. Марракеш 15 квітня 1994 року (далі - Угода 1994 року),
провівши подальші переговори відповідно до статті XXIV:7 (b) і (c) Угоди 1994 року;
цим домовляються про таке:
 
1. Преамбула, статті  І-XXIV, а також Додатки до Угоди 1994 року видаляються і замінюються положеннями, викладеними в Додатку до цього Протоколу.
2. Цей Протокол є відкритим для прийняття сторонами Угоди 1994 року.
3. Цей Протокол набирає чинності для тих сторін Угоди 1994 року, які здали на зберігання свої  документи про прийняття цього Протоколу на 30-й день після такої здачі на зберігання двома третинами сторін Угоди 1994 року. Після цього, цей Протокол набирає чинності для кожної сторони Угоди 1994 року, яка здала на зберігання свій документ про прийняття цього Протоколу, на 30-й день з дати такої здачі на зберігання.
4. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному директору СОТ, який невідкладно надає кожній стороні Угоди 1994 року офіційно засвідчену копію цього Протоколу та повідомлення про кожне його прийняття.
5. Цей Протокол підлягає реєстрації відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.
 
Учинено в м. Женеві 30 березня 2012 року в одному примірнику англійською, французькою та іспанською мовами, при цьому кожний текст є автентичним, якщо інше не передбачено стосовно Додатків до нього.
 
 

Додаток до Протоколу про внесення змін до Угоди про державні закупівлі
 
Переглянута Угода про державні закупівлі
 
Преамбула
 
Сторони цієї Угоди (далі - Сторони),
визнаючи потребу у ефективній багатосторонній системі державних закупівель, з метою досягнення більшої лібералізації, та розширення і вдосконалення системи здійснення міжнародної торгівлі;
визнаючи, що заходи стосовно державних закупівель не повинні розроблятися, прийматися або застосовуватися в такий спосіб, щоб захищати вітчизняних постачальників, товарів або послуг, чи дискримінувати іноземних постачальників, товари або послуги;
визнаючи, що чесність і передбачуваність систем державних закупівель є невід'ємним елементом дієвого та ефективного управління державними ресурсами, показником ефективності економік сторін і функціонування багатосторонньої торговельної системи;
визнаючи, що процедурні зобов'язання за цією Угодою мають бути достатньо гнучкими, щоб враховувати конкретні обставини кожної Сторони;
визнаючи необхідність брати до уваги розвиток, фінансові та торговельні потреби країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країн;
визнаючи важливість прозорих заходів у сфері державних закупівель, проведення закупівель у прозорий та неупереджений спосіб, а також уникнення конфліктів інтересів і корупційних дій, згідно з застосовними міжнародними документами, такими, як Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції;
визнаючи важливість використання та заохочення використання електронних засобів для закупівель, що охоплюються цією Угодою;
прагнучі заохотити до прийняття і приєднання до цієї Угоди членів СОТ, які не є її сторонами;
цим домовляються про таке:
 
Стаття I
Визначення
 
Для цілей цієї Угоди:
(а) «комерційні товари або послуги» означають товари чи послуги, які зазвичай продаються або пропонуються для продажу на комерційному ринку, і зазвичай закуповуються недержавними замовниками для недержавних цілей;
(b) «Комітет» означає Комітет з державних закупівель, створений відповідно до статті XXI:1;
(с) «будівельні послуги» означають послуги, що надаються з метою виконання будь-якими засобами цивільних чи інших будівельних робіт на підставі розділу 51 Тимчасової класифікації Організації Об'єднаних Націй основних товарів (СРС);
(d) «країна» включає в себе будь-яку окрему митну територію, яка є Стороною цієї Угоди. У випадку будь-якої окремої митної території, яка є Стороною цієї Угоди, якщо вислів у тексті цієї Угоди визначається терміном «національний», такий вислів слід розуміти як такий, що стосується цієї митної території, якщо не зазначено інше;
(е) «дні» означає календарні дні;
(f) «електронний аукціон» означає повторюваний процес, який передбачає використання електронних засобів для представлення постачальниками або нових цін, або нових вартостей кількісно вимірюваних нецінових елементів тендера, пов'язаних із критеріями оцінки, чи того й іншого, в результаті чого відбувається ранжування або переаранжування тендерних пропозицій;
(g) «у письмовій формі» або «письмовий» означає будь-який словесний або цифровий вислів, який може бути прочитаний, відтворений і потім повідомлений. Він може включати інформацію, що передається і зберігається в електронній формі;
(h) «обмежений тендер» означає метод здійснення закупівель, при якому замовник контактує безпосередньо з постачальником або постачальниками за власним вибором;
(i) «захід» означає будь-який закон, положення, процедуру, адміністративний припис або практику, чи будь-яку дію замовника стосовно будь-якої охопленої цією Угодою державної закупівлі;
(j) «список багаторазового використання» означає список постачальників, яких замовник визначив як таких, що відповідають умовам включення в такий список, і який замовник має намір використовувати неодноразово;
(k) «повідомлення про намір здійснити закупівлю» означає повідомлення, опубліковане замовником, яким зацікавлені постачальники запрошуються до подання заявки на участь, тендерної пропозиції чи того й іншого;
(l) «офсетна угода» означає будь-яку умову або зобов'язання, яке сприяє місцевому розвиткові чи покращує рахунки платіжного балансу Сторони, наприклад, використання вітчизняної продукції, ліцензування технологій, інвестиції, зустрічну торгівлю та інші подібні дії або вимоги;
(m) «відкриті торги» означає метод здійснення закупівель, при якому всі зацікавлені постачальники можуть подавати тендерні пропозиції;
(n) «особа» означає фізичну чи юридичну особу;
(o) «замовник» означає юридичну особу, яка відповідає вимогам, зазначеним у Додатку  1, 2 або 3 до Додатку I;
(p) «кваліфікований постачальник» означає постачальника, якого замовник визнає таким, що відповідає умовам участі у торгах;
(q) «селективний тендер» означає метод здійснення закупівлі, при якому замовник запрошує подавати тендерні пропозиції тільки кваліфікованих постачальників;
(r) «послуги» включають будівельні послуги, якщо не вказано інше;
(s) «стандарт» означає документ, затверджений правомочним органом, який забезпечує загальне і регулярне використання правил, керівних принципів або характеристик товарів та послуг, чи пов’язаних з ними процесів і методів виробництва, дотримання яких не є обов'язковим. Він може також включати або стосуватися виключно вимог щодо термінології, символів, пакування, маркування чи етикеток, які застосовуються до товару, послуги, процесу або методу виробництва;
(t) «постачальник» означає особу чи групу осіб, що надають чи можуть надавати товари або послуги; і
(u) «технічна специфікація» означає тендерну вимогу, яка:
(і) встановлює характеристики товарів чи послуг, які будуть закуповуватися, у тому числі якість, продуктивність, засоби безпеки та розміри, або процеси і методи їх виробництва чи постачання; або
(іі) стосується термінології, символів, пакування, маркування чи етикеток, які стосуються того  будь-якого товару або послуги.
 
Стаття II
Обсяг і сфера дії
 
Застосування Угоди
 
1. Ця Угода поширюється на будь-які заходи, що стосуються закупівель, що охоплюються цією Угодою незалежно від того, чи здійснюються вони виключно або частково за допомогою електронних засобів.
2. Для цілей цієї Угоди закупівля, що охоплюється нею, означає закупівлю для державних цілей:
(а) товарів, послуг чи будь-якої їх комбінації;
(і) зазначених у додатках кожної Сторони до Додатку I; а також
(іі) які не закуповуються з метою комерційного продажу або перепродажу чи для використання у виробництві або постачанні товарів чи послуг, призначених для комерційного продажу або перепродажу;
(b) будь-якими контрактними засобами, у тому числі шляхом придбання, лізингу, оренди чи оренди з правом викупу або без нього;
(с) вартість якої, розрахована згідно з пунктами 6-8, дорівнює або перевищує відповідну граничну величину, визначену в додатках Сторін до Додатку I на момент публікації повідомлення про торги у відповідності зі статтею VII;
(d) замовником; та
(е) не виключених іншим чином зі сфери застосування, що охоплюється пунктом 3, або з додатків Сторін до Додатку I.
3. За винятком випадків, коли в додатках Сторін до Додатку I передбачено інше, ця Угода не застосовується до:
(а) придбання чи оренди землі, існуючих будівель або іншого нерухомого майна або прав на них;
(b) неконтрактних угод або будь-якої форми допомоги, яку надає Сторона, включаючи угоди про співробітництво, гранти, позики, вливання капіталу, гарантії та податкові пільги;
(с) закупівлі чи придбання послуг фіскального агентства або депозитарних послуг, послуг з ліквідації чи менеджменту для регульованих фінансових організацій чи послуг, пов'язаних із продажем, погашенням чи розподілом державного боргу, в тому числі позик, державних облігацій, векселів та інших цінних паперів;
(d) контрактів на зайняття державних посад;
(е) закупівель, що здійснюються:
(i) з конкретною метою надання міжнародної допомоги, включаючи допомогу в цілях розвитку,
(ii) відповідно до спеціального порядку або умови міжнародної угоди, що стосується розміщення військ чи спільного виконання країнами, які підписали проект; або
(iii) відповідно до спеціального порядку чи умови міжнародної організації, або фінансуються за рахунок міжнародних грантів, позик чи іншої допомоги, якщо застосовна процедура або умова була б несумісна з цією Угодою.
4. Кожна Сторона вказує у своїх додатках до Додатка I таку інформацію:
(а) у Додатку 1 – центральні урядові органи, закупівельна діяльність яких охоплюється цією Угодою;
(b) у Додатку 2 – інші органи влади, закупівельна діяльність яких охоплюється цією Угодою;
(c) у Додатку 3 – всі інші установи, підприємства чи організації, закупівельна діяльність яких охоплюється цією Угодою;
(d) у Додатку 4 – товари, що охоплюються цією Угодою;
(е) у Додатку 5 – послуги, що охоплюються цією Угодою, окрім будівельних послуг;
(f) у Додатку 6 – будівельні послуги, що охоплюються цією Угодою; та
(g) у Додатку 7 – будь-які загальні примітки.
5. Якщо замовник в контексті охопленої цією Угодою закупівлі вимагає, щоб особи, не зазначені у додатках будь-якої Сторони до Додатку I, здійснювали закупівлю згідно зі спеціальними вимогами, до таких вимог застосовується стаття IV mutatis mutandis.
 
Оцінка
 
6. При оцінці вартості закупівлі з метою встановлення, чи охоплюється вона цією Угодою, замовник:
(а) не може розділити закупівлю на окремі закупівлі, ані обрати чи використати спеціальний метод оцінки для розрахунку її вартості з наміром повністю або частково вивести її поза межі застосування цієї Угоди; і
(b) включає розрахункову максимальну сукупну вартість закупівлі протягом усього строку її здійснення, незалежно від того, чи укладений контракт з одним або більше постачальниками, враховуючи всі форми оплати, у тому числі:
(i) премії, гонорари, комісійні винагороди та відсотки; а також
(ii) якщо закупівлею передбачається можливість додаткових засобів – загальну вартість таких засобів.
7. Якщо окрема вимога щодо закупівлі має своїм результатом укладання більше ніж одного контракту, або укладання контрактів окремими частинами (далі - повторювані контракти), основою для розрахунку максимальної сукупної вартості є:
(а) вартість повторюваних контрактів на закупівлю однотипного товару чи послуги, укладених протягом попередніх 12 місяців чи протягом попереднього фінансового року замовника, за можливості відкоригована з урахуванням очікуваних змін у кількості або вартості товару чи послуги, які закуповуються протягом наступних 12 місяців; або
(b) розрахункова вартість повторюваних контрактів на закупівлю однотипного товару чи послуги, які мають бути укладені протягом 12 місяців після укладення першого контракту, або протягом фінансового року замовника.
8. У випадку закупівлі шляхом лізингу, оренди чи оренди з правом викупу товарів або послуг, чи закупівлі, загальна вартість якої не вказана, основою для оцінки є:
(а) у випадку контракту з фіксованим строком:
(i) на строк дії контракту 12 місяців або менше – загальна розрахункова максимальна вартість протягом періоду її здійснення; чи
(іі) якщо строк дії контракту перевищує 12 місяців – загальна розрахункова максимальна вартість, включаючи її розрахункову ліквідаційну вартість;
            (b) у випадку укладення контракту на невизначений строк – розрахунковий місячний платіж помножується на 48; і
(с) якщо існують сумніви чи є даний контракт контрактом із фіксованим строком – застосовується пункт (b).
 
Стаття III
Безпека і загальні винятки
 
            1. Ніщо в цій Угоді не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні здійснювати будь-яку дію або не розкривати інформацію, яку вона вважає необхідною для захисту своїх істотних інтересів безпеки стосовно закупівлі озброєнь, амуніції чи матеріалів військового призначення, або закупівлі, необхідної для цілей національної безпеки чи національної оборони.
            2. За умови дотримання вимоги, щоб такі заходи не застосовувалися між Сторонами у свавільно або невиправдано дискримінаційний спосіб у переважно однакових умовах, чи з прихованим обмеженням міжнародної торгівлі, ніщо в цій Угоді не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні встановлювати або застосовувати заходи:
(a)       необхідні для захисту суспільної моралі, порядку чи безпеки;
(b)       необхідні для захисту життя або здоров'я людей, тварин чи рослин;
(c)       необхідні для захисту інтелектуальної власності; або
(d)       що стосуються товарів чи послуг, наданих особами з обмеженими можливостями, благодійними установами або є продуктом праці в'язнів.
 
Стаття IV
Загальні принципи
 
Недопущення дискримінації
 
1. У тому, що стосується заходів, пов’язаних із охопленими цією Угодою закупівлями, кожна Сторона, включно з її замовниками, невідкладно і беззастережно надає товарам і послугам будь-якої іншої Сторони та постачальникам іншої Сторони, які пропонують товари або послуги будь-якої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той режим, який Сторона, включно з її замовниками, надає:
(а) вітчизняним товарам, послугам і постачальникам; та
(b) товарам, послугам і постачальникам будь-якої іншої Сторони.
2. У тому, що стосується будь-яких заходів, пов’язаних із охопленими цією Угодою закупівлями, будь-яка Сторона, включно з її замовниками, не:
(а) встановлює для одного місцевого постачальника менш сприятливий режим, ніж для іншого місцевого постачальника на підставі ступеня його підпорядкованості чи приналежності іноземному суб’єкту господарювання; або
(b) дискримінує місцевого постачальника на тій підставі, що запропоновані цим постачальником товари чи послуги для конкретної закупівлі є товарами або послугами будь-якої іншої Сторони.
 
Використання електронних засобів
 
3. При здійсненні охоплених цією Угодою закупівель за допомогою електронних засобів замовник:
(а) забезпечує здійснення таких закупівель з використанням систем інформаційних технологій та програмного забезпечення, включаючи ті, що пов'язані з засвідченням автентичності  та шифруванням інформації, які є загальнодоступними і можуть взаємодіяти з іншими загальнодоступними системами інформаційних технологій та програмним забезпеченням; і
(b) підтримує механізми, що гарантують цілісність заявок на участь і тендерних пропозицій, у тому числі встановлення часу їх отримання і недопущення несанкціонованого доступу.
 
Здійснення процедури закупівлі
 
4. Замовник здійснює охоплену цією Угодою закупівлю в прозорий і неупереджений спосіб, який:
(а) відповідає вимогам цієї Угоди, використовуючи такі процедури, як відкриті торги, селективні та обмежені тендери;
(b) уникає конфліктів інтересів; і
(с) запобігає корупційним діям.
 
Правила походження
 
5. Для цілей охопленої цією Угодою закупівлі Сторона не застосовує правил походження до імпортованих чи поставлених іншою Стороною товарів або послуг, які відрізняються від тих правил походження, які Сторона застосовує одночасно під час звичайних торговельних операцій до імпорту чи поставок таких самих товарів або послуг від тієї самої Сторони.
 
Офсетні угоди
 
6. У тому, що стосується охопленої цією Угодою закупівлі, Сторона, включно з її замовниками, не прагне, не враховує, не призначає і не застосовує жодних офсетних угод.
 
Заходи, що не відносяться до процедур закупівель
 
7. Пункти 1 і 2 не застосовуються до: митних і будь-яких інших зборів, які стягуються або пов’язані з імпортом; методів стягнення таких мит і зборів; інших правил імпорту чи формальностей і заходів, які впливають на торгівлю послугами, окрім тих заходів, які регулюють охоплену цією Угодою закупівлю.
 
Стаття V
Країни, що розвиваються
 
1.         При проведенні переговорів про приєднання або при виконанні та адмініструванні цієї Угоди Сторони приділяють особливу увагу потребам розвитку, фінансовим і торговельним потребам та обставинам країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн (далі разом - країни, що розвиваються, якщо чітко не зазначено інше), визнаючи, що потреби країн можуть суттєво відрізнятися. Як передбачено у цій статті і за запитом, Сторони надають особливий і диференційований режим:
(a)       найменш розвиненим країнам; та
(b)       будь-якій іншій країні, що розвивається, якщо і в тому обсязі, щоб такий спеціальний диференційований режим відповідав потребам її розвитку.
2.         Після приєднання країни, що розвивається, до цієї Угоди кожна Сторона невідкладно надає товарам, послугам і постачальникам такої країни найбільш сприятливий режим, який ця Сторона надає згідно зі своїми додатками до Додатка I будь-якій іншій Стороні цієї Угоди, з дотриманням будь-яких умов, установлених шляхом переговорів між такою Стороною та країною, що розвивається, з метою підтримання належного балансу можливостей відповідно до цієї Угоди.
3.         Керуючись власними потребами щодо розвитку і за згодою Сторін, країна, що розвивається, може вживати чи підтримувати один або більше з таких тимчасових заходів протягом перехідного періоду згідно з програмою, вказаною у її додатках до Додатка I, і застосовувати у спосіб, який не допускає дискримінації між Сторонами:
(a)       програму цінових преференцій, за умови, що така програма:
(i)               надає преференцію тільки у тій частині тендера, яка стосується закупівлі товарів чи послуг, які походять з країни, що розвивається, застосовуючи преференцію до товарів чи послуг, які походять з інших країн, що розвиваються, до яких країна, що розвивається, застосовує преференцію, і зобов’язана надати національний режим за преференційною угодою, за умови, що якщо інша країна, що розвивається, є Стороною цієї Угоди, тоді на такий режим поширюються будь-які встановлені Комітетом умови; і
(ii)             є прозорою, та преференція і її застосування при закупівлі чітко визначені в повідомленні про намір здійснити закупівлю;
(b)       офсетну угоду, за умови, що будь-яка вимога чи відшкодування, або призначення офсетної угоди чітко встановлені у повідомленні про намір здійснити закупівлю;
(c)       поетапне додавання конкретних організацій чи секторів; та
(d)       граничну вартість, яка є вищою за її постійне граничне значення.
4.         При проведенні переговорів про приєднання до цієї Угоди Сторони можуть домовитися про відтерміноване застосування будь-якого конкретного зобов’язання за цією Угодою, окрім статті V:1(b), країною, що розвивається, яка приєднується до Угоди, до моменту, коли така країна не виконає зобов’язання. Строк виконання:
(a)       для найменш розвиненої країни становить п’ять років після її приєднання до цієї Угоди; та
(b)       для будь-якої іншої країни, що розвивається, – тільки період, необхідний для виконання конкретного зобов’язання, але не більше трьох років.
5.         Будь-яка країна, що розвивається, яка домовилась про період виконання зобов’язання згідно з пунктом 4, зазначає у своєму Додатку 7 до Додатка I погоджений період виконання, конкретне зобов’язання, що має бути виконане протягом цього періоду, а також будь-яке тимчасове зобов’язання, якого вона погоджується дотримуватися протягом періоду виконання.
6.         Після набрання цією Угодою чинності для країни, що розвивається, Комітет на запит країни, що розвивається, може:
(a)       подовжити перехідний період для заходу, який був прийнятий або підтримується відповідно до пункту 3, або період виконання, узгоджений шляхом переговорів згідно з пунктом 4; чи
(b)       схвалити вжиття нового перехідного заходу згідно з пунктом 3, за особливих обставин, які не могли бути передбачені в процесі приєднання.
7.         Країна, що розвивається, яка шляхом переговорів домовилася про будь-який перехідний захід, передбачений пунктами 3 чи 6; період виконання згідно з пунктом 4, або про будь-яке його подовження згідно з пунктом 6, вживає протягом перехідного чи періоду виконання такі заходи, які можуть бути необхідними для забезпечення їх відповідності цій Угоді на момент закінчення будь-якого такого періоду. Країна, що розвивається, невідкладно повідомляє Комітет про кожний такий захід.
8.         Сторони належним чином розглядають будь-який запит країни, що розвивається, про технічне співробітництво та нарощування потенціалу в тому, що стосується приєднання такої країни до цієї Угоди або її виконання.
9.         Комітет може розробити процедури з метою виконання цієї статті. Такі процедури можуть включати положення про порядок голосування щодо рішень стосовно запитів згідно з пунктом 6.
10.      Комітет здійснює огляд дії та ефективності цієї статті кожні п’ять років.
 
Стаття VI
Інформація про системузакупівель
 
1.         Кожна Сторона:
(a)       невідкладно публікує будь-який закон, положення, судове рішення, адміністративну постанову загального застосування, стандартні умови контракту, які встановлені законом або положенням і включені до посилань  чи тендерної документації, а також процедуру стосовно охоплених цією Угодою закупівель та будь-які зміни до них, в офіційно визначеному електронному або друкованому засобі, який є широко розповсюдженим і знаходиться в публічному доступі; та
(b)       на вимогу надає будь-якій Стороні пояснення щодо вищезазначеного.
2.         Кожна Сторона надає перелік:
(a)       у Додатку II - електронних чи друкованих засобів, в яких Сторона публікує інформацію, вказану в пункті 1;
(b)       у Додатку III - електронних або друкованих засобів, в яких Сторона публікує повідомлення, передбачені статтями VII, IX:7 та XVI:2; і
(c)       у Додатку IV - адреси веб-сайтів чи адреси, за якими Сторона публікує:
(i)        свою статистику закупівель відповідно до статті XVI:5; або
(іі)      свої повідомлення, що стосуються укладених контракти відповідно до статті XVI:6;
3. Кожна Сторона невідкладно повідомляє Комітет про будь-які зміни в інформації Сторони, зазначеної в Додатку II, III чи IV.
 
Стаття VII
Повідомлення
 
Повідомлення про намір здійснити закупівлю
 
1. Щодо кожної закупівлі, охопленої цією Угодою, замовник публікує повідомлення про намір її здійснити у відповідному друкованому чи електронному засобі, зазначеному в Додатку III, за винятком обставин, вказаних у статті XIII. Такий засіб інформації повинен бути широко розповсюдженим, а такі повідомлення повинні бути публічно доступними, як мінімум, до закінчення періоду, вказаного у повідомленні. Повідомлення:
(a) для замовників, які охоплюються Додатком 1, повинні бути доступними за допомогою електронних засобів безкоштовно через єдину точку доступу, щонайменше протягом будь-якого мінімального періоду часу, вказаного у Додатку III; та
(b) для замовників, які охоплені Додатком 2 чи 3 – якщо вони є доступними за допомогою електронних засобів – надаються, як мінімум, шляхом посилань на безкоштовно доступному порталі.
Сторонам, у тому числі їхнім замовникам, які охоплені Додатками 2 або 3, рекомендується публікувати свої повідомлення в безкоштовних електронних засобах через єдину точку доступу.
2. Якщо інше не передбачене цією Угодою, кожне повідомлення про намір здійснити закупівлю включає в себе:
(а) назву та адресу замовника, та іншу інформацію, необхідну для встановлення контакту із замовником і отримання всіх пов'язаних із закупівлею необхідних документів, та їхню вартість та умови оплати, якщо такі є;
(b) опис закупівлі, в тому числі характер і кількість товарів чи послуг, які планується закупити, або їх приблизний обсяг, якщо точна кількість невідома;
(c) щодо повторюваних контрактів – за можливості, приблизний строк публікації наступних повідомлень про намір здійснити закупівлю;
(d) опис усіх варіантів;
(е) строки поставки товарів чи послуг, або термін дії контракту;
(f) процедура закупівлі, яка буде використовуватися, і чи передбачатиме вона переговори або електронний аукціон;
(g) за необхідності, адресу і кінцеву дату подання заявок на участь у закупівлі;
(h) адресу та кінцеву дату подання тендерних пропозицій;
(i) мову чи мови, якими можуть бути подані тендерні пропозиції або заявки на участь у закупівлі, якщо вони можуть бути подані іншою мовою, ніж офіційна мова Сторони замовника;
(j) перелік і короткий опис будь-яких умов участі постачальників, включаючи будь-які вимоги до конкретних документів або сертифікатів, що мають бути надані постачальниками у зв'язку із здійсненням процедури закупівлі, якщо такі вимоги не були включені до тендерної документації, до якої було відкрито доступ всім зацікавленим постачальникам одночасно з повідомленням про намір здійснити закупівлю;
(k) якщо, відповідно до статті IX, замовник має намір запросити до участі в тендері обмежену кількість кваліфікованих постачальників – критерії їх відбору, та, залежно від ситуації, будь-яке обмеження кількості постачальників, які будуть допущені до тендеру; і
(l) інформацію про те, що  закупівля охоплена цією Угодою.
 
Стисле повідомлення
 
3. У кожному випадку передбачуваної закупівлі замовник публікує однією з мов СОТ стисле повідомлення одночасно з публікацією повідомлення про намір здійснити закупівлю. Стисле повідомлення містить, як мінімум, таку інформацію:
(a) предмет закупівлі;
(b) кінцевий строк подання тендерних пропозицій або, за необхідності, будь-яку кінцеву дату подання заявок на участь у торгах чи на включення до списку багаторазового використання; і
(c) адресу, за якою можна зробити запит на документи, пов’язані з закупівлею.
 
Повідомлення про заплановану закупівлю
4. Замовнику рекомендується кожного фінансового року якомога раніше публікувати у відповідному друкованому або електронному засобі зазначене у Додатку III повідомлення щодо своїх майбутніх планів закупівель (далі - повідомлення про заплановані закупівлі). Повідомлення про планові закупівлі повинно містити предмет закупівлі та заплановану дату публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю.
5. Замовник, що охоплюється Додатком 2 або 3, може використовувати повідомлення про планову закупівлю як повідомлення про намір здійснити закупівлю за умови, що повідомлення про заплановану закупівлю містить стільки ж інформації, зазначеної у пункті 2, скільки є в наявності у замовника, а також містить заяву про те, що зацікавлені постачальники мають повідомити замовника про свій інтерес до закупівлі.
 
Стаття VIII
Умови участі
 
1. Замовник обмежує будь-які умови участі у закупівлі тими, які є необхідними для забезпечення того, щоб постачальник був право- і дієздатним та мав фінансовий потенціал, а також комерційні та технічні можливості здійснити відповідну закупівлю.
2. Встановлюючи умови участі в торгах, замовник:
(a) не висуває умовою участі у закупівлі наявність попередньо укладених постачальником одного чи більше контрактів із замовником відповідної Сторони; та
(b) може вимагати наявності належного досвіду роботи, необхідного для задоволення вимог закупівлі.
3. При оцінці того, чи відповідає постачальник умовам участі в торгах, замовник:
(a) оцінює фінансовий потенціал, комерційні та технічні можливості постачальника на основі його господарської діяльності в межах і за межами території Сторони замовника;
(b) обґрунтовує свою оцінку умовами, які замовник попередньо вказав в повідомленнях чи тендерній документації.
4. За наявності належних підтверджених даних Сторона, в тому числі її замовник може виключити постачальника з торгів, зокрема, на таких підставах:
(a) банкрутство;
(b) недостовірна інформація;
(c) суттєві або систематичні недоліки у виконанні будь-якої істотної вимоги або зобов'язання за попереднім контрактом чи контрактами;
(d) судові рішення щодо тяжких кримінальних злочинів або інших тяжких правопорушень, які набрали законної сили;
(е) порушення професійної етики, або дії чи бездіяльність, які негативно впливають на комерційну репутацію постачальника; або
(f) несплата податків.
 
Стаття IX
Кваліфікація постачальників
 
Системи реєстрації та кваліфікаційні процедури
 
1. Сторона, у тому числі її замовники, може підтримувати систему реєстрації постачальників, у якій зацікавлені постачальники повинні зареєструватися і надати певну інформацію.
2. Кожна Сторона забезпечує, щоб:
(a) її замовники докладали зусиль для  мінімізації розбіжностей у своїх кваліфікаційних процедурах; та
(b) якщо її замовники підтримують системи реєстрації, вони докладали зусиль для мінімізації розбіжностей між їхніми системами реєстрації.
3. Сторона, у тому числі її замовники, не приймає і не застосовує будь-які системи реєстрації чи кваліфікаційні процедури, метою або наслідком яких є створення зайвих перешкод для участі постачальників іншої Сторони у її закупівлі.
 
Селективний тендер
4. Якщо замовник має намір використати процедуру селективного тендеру, цей замовник:
(a) включає до повідомлення про намір здійснити закупівлю, як мінімум, інформацію, вказану в статті VII:2 (а), (b), (f), (g), (j), (k) і (l) і пропонує постачальникам подавати заявки на участь у торгах; та
(b) надає кваліфікованим постачальникам, яких він повідомив відповідно до статті XI:3(b), до початку строку подання тендерних пропозицій, як мінімум, інформацію, передбачену статтею VII:2 (с), (d), (е), (h) та (i).
5. Замовник дозволяє всім кваліфікованим постачальникам брати участь в окремих закупівлях, якщо замовник не вкаже у своєму повідомленні про намір здійснити закупівлю будь-які обмеження кількості постачальників, які будуть допущені до тендеру, і критерії відбору обмеженої кількості постачальників.
6. Якщо тендерна документація не була оприлюднена з моменту публікації повідомлення, зазначеного у пункті 4, замовник забезпечує, щоб ці документи стали легкодоступними для всіх кваліфікованих постачальників, відібраних відповідно до пункту 5.
 
Списки багаторазового використання
 
7. Замовник може запроваджувати списки багаторазового використання постачальників за умови, що повідомлення, яким зацікавленим постачальникам пропонується подавати заявки про включення до цього списку:
(a) оприлюднюється щорічно; та
(b) у разі публікації в електронних засобах – постійно знаходиться у відкритому доступі,
у відповідному засобі інформації, вказаному в Додатку III.
8. Повідомлення, передбачене пунктом 7, містить:
(a) опис товарів або послуг, чи їх категорій, для яких список може бути використаний;
(b) умови участі в торгах, яким мають відповідати постачальники, щоб бути включеними у список, і методи, які замовник буде використовувати для перевірки відповідності постачальника встановленим умовам;
(c) назву та адресу замовника та іншу інформацію, необхідну для встановлення контакту із замовником і отримання всіх необхідних документів, що стосуються списку;
(d) строк дії списку та способи його поновлення чи припинення або, якщо строк дії не передбачений, інформація про метод, яким буде передане повідомлення про припинення використання списку; та
(e) інформацію про те, що цей список може бути використаний для закупівлі, охопленої цією Угодою.
9. Незважаючи на положення пункту 7, у тих випадках, коли список багаторазового використання буде чинним протягом трьох років чи менше, замовник може публікувати зазначене у пункті 7 повідомлення лише один раз, на початку строку дії списку, за умови, що це повідомлення:
(a) встановлює строк дії списку і містить інформацію про те, що наступні повідомлення не будуть оприлюднюватися; та
(b) було оприлюднене в електронних засобах і знаходиться у постійному легкому доступі протягом усього строку його дії.
10. Замовник дозволяє постачальникам у будь-який час звертатися із заявою про їх включення до списку багаторазового використання і в розумно короткий строк включає до списку всіх кваліфікованих постачальників.
11. Якщо постачальник, який не входить до списку багаторазового використання, подає заявку на участь у закупівлі на основі списку багаторазового використання та всі необхідні документи протягом періоду часу, передбаченого у статті XI:2, замовник вивчає таку заявку. Замовник не виключає постачальника з розгляду його заявки на участь у закупівлі на тій підставі, що він не мав достатньо часу на її вивчення; виняток становлять лише випадки, коли у зв’язку із складністю закупівлі замовник не має змоги завершити вивчення заявки у строк, дозволений для подання тендерних пропозицій.
 
Замовники за Додатком 2 і Додатком 3     
 
12. Замовник, охоплений Додатком 2 чи 3, може використовувати повідомлення, якими постачальники запрошуються подавати заявки на включення до списку багаторазового використання, як повідомлення про намір здійснити закупівлю за умови, що:
(a) повідомлення було опубліковане відповідно до пункту 7 і містить передбачену пунктом 8 інформацію в обсязі, передбаченому статтею VII:2, яка є доступною, а також заяву про те, що воно також є повідомленням про намір здійснити закупівлю, чи про те, що наступні повідомлення про закупівлю, охоплену списком багаторазового використання, отримають лише постачальники з цього списку; та
(b) замовник невідкладно надає постачальникам, які висловили йому свою зацікавленість у цій закупівлі, достатню інформацію, яка дозволить їм оцінити, наскільки їх цікавить ця закупівля, у тому числі всю іншу інформацію, що вимагається статтею VII:2 в тому обсязі, в якому ця інформація є доступною.
13. Замовник, охоплений Додатком 2 або 3, може дозволити постачальнику, який подав заявку на включення до списку багаторазового використання згідно з пунктом 10, подати тендерну пропозицію на цю закупівлю, і за наявності достатнього часу перевіряє, чи відповідає постачальник умовам участі в торгах.
 
Інформація про рішення замовника
 
14. Замовник невідкладно інформує будь-якого постачальника, який подав заявку на участь у закупівлі чи заявку на включення до списку багаторазового використання про своє рішення щодо таких заявок.
15. Якщо замовник відхиляє заявку постачальника на участь у закупівлі або заявку на включення до списку багаторазового використання, перестає визнавати постачальника як кваліфікованого чи вилучає його зісписку багаторазового використання, такий замовник невідкладно інформує постачальника і на його запит невідкладно надає йому письмове пояснення причин свого рішення.
 
 
 
 
Стаття X
Технічні специфікації та тендерна документація
 
Технічні специфікації
 
1. Замовник не розробляє, не приймає чи не застосовує будь-які технічні специфікації, або не впроваджує будь-які процедури оцінки відповідності, метою чи наслідком яких є створення зайвих перешкод для міжнародної торгівлі.
2. При встановленні технічних специфікацій для товарів або послуг, які закуповуються, замовник за необхідності:
(a) викладає технічні специфікації з точки зору досягнення результатів та функціональних вимог, а не проектні чи описові характеристики; і
(b) засновує технічні специфікації на міжнародних стандартах там, де вони існують; а в інших випадках – на національних технічних регламентах, визнаних національних стандартах або на будівельних нормах.
3. Якщо в технічних специфікаціях використовуються проектні чи описові характеристики, замовник, де це доцільно, визначає, що він розглядатиме тендерні пропозиції еквівалентних товарів чи послуг, які очевидно відповідатимуть вимогам закупівлі, шляхом включення до тендерної документації таких слів, як «або еквівалент».
4. Замовник не запроваджує технічних специфікацій, які вимагають чи посилаються на конкретну торгову марку або торгову назву, патент, авторське право, дизайн, тип, конкретне джерело походження, виробника чи постачальника, якщо немає іншого, достатньо точного або зрозумілого способу характеристики вимог закупівлі і за умови, що у таких випадках замовник включатиме в тендерну документацію такі слова, як «або еквівалент».
5. Замовник не запитує або не приймає у спосіб, який би виключив конкуренцію, порад, які можуть бути використані при підготовці чи прийнятті будь-якої технічної специфікації щодо конкретної закупівлі, від особи, яка може мати комерційний інтерес у закупівлі.
6. Для більшої певності Сторона, в тому числі її замовник, може, відповідно до цієї статті, розробляти, приймати або застосовувати технічні специфікації, які сприяють збереженню природних ресурсів чи захисту навколишнього середовища.
 
Тендерна документація
 
7. Замовник робить доступною для постачальників тендерну документацію, яка містить усю необхідну інформацію, що дозволяє постачальникам готувати і подавати відповідні тендерні пропозиції. Якщо така документація не була вже надана у повідомленні про намір здійснити закупівлю, вона повинна містити повний опис:
(a) закупівлі, включаючи характер і кількість товарів чи послуг, що закуповуються, або, якщо їх кількість не відома – приблизний обсяг закупівлі і будь-які вимоги, що мають бути задоволені, у тому числі будь-які технічні специфікації, сертифікати підтвердження відповідності, плани, креслення або інструктивні матеріали;
(b) будь-яких умов участі постачальників, у тому числі перелік інформації та документів, які постачальники зобов’язані подавати у зв’язку із умовами участі;
(c) усіх критеріїв оцінки, які буде застосовувати замовник при укладанні контракту, і за винятком випадків, коли єдиним критерієм виступає ціна - відносну важливість таких критеріїв;
(d) якщо замовник буде здійснювати закупівлю за допомогою електронних засобів – будь-яких вимог щодо засвідчення автентичності та шифрування або інших вимог, пов'язаних з поданням інформації за допомогою електронних засобів;
(е) якщо замовник проводитиме електронний аукціон – правил, у тому числі визначення деталей тендерних пропозицій, пов'язаних із критеріями оцінки, на базі яких будуть проводитися торги;
(f) якщо відбудеться публічне відкриття торгів – дату, час і місце їх відкриття і, за необхідності, осіб, уповноважених бути присутніми;
(g) будь-яких інших умов чи положень, у тому числі з точки зору оплати, та будь-яких обмежень щодо способів, за допомогою яких можуть бути подані тендерні пропозиції – такі як, друковані чи електронні засоби; і
(h) будь-яких дат поставки товарів або надання послуг.
8. При встановленні дати поставки товарів або надання послуг, що закуповуються, замовник враховує такі фактори, як складність закупівлі, очікуваний обсяг субпідрядних поставок та реальний період часу, необхідний для виробництва, використання існуючих запасів і транспортування товарів з пункту їх поставки чи надання послуг.
9. Критерії оцінки, викладені у повідомленні про намір здійснити закупівлю або в тендерній документації можуть, серед іншого, включати цінові та інші вартісні фактори, якість, технічні переваги, екологічні характеристики і строки поставки.
10. Замовник невідкладно:
(a) робить доступною тендерну документацію для забезпечення того, щоб зацікавлені постачальники мали достатньо часу на подання тендерних пропозицій;
(b) надає, на запит, тендерну документацію будь-якому зацікавленому постачальнику; та
(с) відповідає на будь-яку обґрунтовану вимогу щодо надання відповідної інформації будь-якому зацікавленому постачальнику або учаснику торгів за умови, що така інформація не даватиме такому постачальнику перевагу над іншими постачальниками.
 
Зміни
 
11. Якщо до укладання контракту замовник змінить критерії чи вимоги, викладені у повідомленні про намір здійснити закупівлю або тендерній документації, наданій учасникам торгів, чи внесе зміни чи перевидасть повідомлення або тендерну документацію, він надає в письмовій формі всі такі зміни чи повідомлення з поправками або перевидане повідомлення чи тендерну документацію:
(a) всім постачальникам, які беруть участь у торгах на момент внесення змін, поправок або перевидання, якщо такі постачальники відомі замовнику, та у всіх інших випадках – у такий самий спосіб, яким була надана первісна інформація; і
(b) у належний строк, який дозволить таким постачальникам за необхідності вносити відповідні зміни та повторно подавати тендерні пропозиції з поправками.
 
Стаття XI
Часові періоди
 
Загальні положення
 
1. Замовник з урахуванням власних розумних потреб надає постачальникам достатній період часу для підготовки та подання заявок на участь у торгах і відповідних тендерних пропозицій, беручи до уваги такі фактори, як:
(a) характер і складність закупівлі;
(b) очікуваний обсяг субпідрядних поставок; і
(c) період часу, необхідний для надсилання тендерних пропозицій неелектронними засобами зв’язку з тих закордонних і вітчизняних населених пунктів, де електронні засоби не використовуються.
Такі часові періоди, у тому числі всі їх подовження, є однаковими для всіх зацікавлених постачальників чи учасників торгів.
 
Кінцеві строки
 
2. Замовник, який використовує селективний тендер, встановлює, що гранична дата подання заявок на участь у торгах у принципі не є меншою, ніж 25 днів з дати публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю. Якщо терміновий характер закупівлі, належним чином обґрунтований замовником, зробить цей період часу практично неможливим, він може бути скорочений не менше, ніж до 10 днів.
3. За винятком випадків, передбачених пунктами 4, 5, 7 і 8, замовник встановлює, що граничний строк подання заявок не є меншим, ніж 40 днів від дати, коли:
(а) у випадку відкритої тендерної процедури – було опубліковане повідомлення про намір здійснити закупівлю; або
(b) у випадку селективного тендеру – замовник повідомляє постачальників, що вони будуть запрошені подавати тендерні пропозиції, незалежно від того, чи використовує він список багаторазового використання.
4. Замовник може скоротити встановлений згідно з пунктом 3 строк подання тендерних пропозицій, не менше, ніж до 10 днів, якщо:
(а) замовник опублікував повідомлення про плановану закупівлю, як це описано у статті VII:4, не менше, ніж за 40 днів та не більше, ніж за 12 місяців до публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю, і таке повідомлення про плановану закупівлю містить:
(i) опис закупівлі;
(ii) приблизні граничні дати подання тендерних пропозицій чи заявок на участь у торгах;
(iii) заяву про те, що зацікавлені постачальники повинні висловлювати замовнику свій інтерес у закупівлі;
(iv) адресу, за якою можна отримати пов’язані з закупівлею документи; та
(v) доступну інформацію в обсязі, який вимагається для повідомлення про намір здійснити закупівлю згідно зі статтею VII:2;
(b) стосовно повторюваних контрактів, замовник вказує у первинному повідомленні про намір здійснити закупівлю, що наступні повідомлення надаватимуть період часу подання тендерних пропозицій згідно з цим пунктом; або
(с) терміновий характер закупівлі, належним чином обґрунтований замовником, робить неможливим строк подання тендерних пропозицій, встановлений згідно з пунктом 3.
5. Замовник може скоротити строк подання тендерних пропозицій, встановлений згідно з пунктом 3, на п'ять днів за кожної з таких обставин:
(а) повідомлення про намір здійснити закупівлю було опубліковане в електронних засобах;
(b) уся тендерна документація надається за допомогою електронних засобів, починаючи з дати публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю; та
(с) замовник приймає тендерні пропозиції за допомогою електронних засобів.
6. Використання пункту 5 у поєднанні з пунктом 4 в жодному разі не призводить до скорочення строку подання тендерних пропозицій, встановленого згідно з пунктом 3 до менше, ніж 10 днів з дати публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю.
7. Незважаючи на будь-які інші положення цієї статті, якщо замовник закуповує комерційні товари чи послуги, або будь-яку їх комбінацію, він може скоротити строк подання тендерних пропозицій, встановлений згідно з пунктом 3 до не менше, ніж 13 днів, за умови, що він одночасно публікує в електронних засобах повідомлення про намір здійснити закупівлю і тендерну документацію. Крім того, якщо замовник приймає тендерні пропозиції щодо комерційних товарів або послуг за допомогою електронних засобів, він може скоротити строк, встановлений пунктом 3 не менше, ніж до 10 днів.
8. Якщо замовник, охоплений Додатком 2 чи 3 вибрав всіх або обмежену кількість кваліфікованих постачальників, строк подання тендерних пропозицій може бути встановлений за взаємною згодою між замовником та вибраними постачальниками. За відсутності такої домовленості цей строк становить не менше, ніж 10 днів.
 
Стаття XII
Переговори
 
1. Будь-яка Сторона може передбачити для своїх замовників можливість проведення переговорів:
(а) якщо замовник висловив намір проводити переговори у повідомленні про намір здійснити закупівлю, що вимагається статтею VII:2; або
(b) якщо в результаті оцінки пропозицій стає очевидно, що жодна з них не має явних переваг з точки зору конкретних оціночних критеріїв, викладених у повідомленні про намір здійснити закупівлю або тендерній документації.
2. Замовник:
(а) забезпечує, щоб будь-яке вилучення постачальників, які беруть участь у переговорах, відбувалося у відповідності з оціночними критеріями, викладеними в повідомленні про намір здійснити закупівлю чи тендерній документації; та
(b) у разі проведення переговорів установлює загальний граничний строк подання нових або переглянутих тендерних пропозицій для решти постачальників, які беруть участь у торгах.
 
Стаття XIII
Обмежений тендер
 
1. За умови, що він не використовує це положення з метою уникнення конкуренції між постачальниками чи у спосіб, який дискримінує постачальників будь-якої іншої Сторони або захищає інтереси вітчизняних постачальників, замовник може використовувати обмежений тендер та може на власний розсуд вирішити не застосовувати статті VII - IX, X (пункти  7-11), XI, XII, XIV і XV тільки відповідно до будь-якої з таких обставин:
(а) якщо:
(i) не було подано жодної тендерної пропозиції чи жоден постачальник не подав заявки на участь у торгах;
(ii) жодна подана тендерна пропозиція не відповідає основним вимогам тендерної документації;
(iii) жоден постачальник не відповідає умовам участі у торгах; або
(iv) тендерні пропозиції були подані за попередньою змовою,
за умови, що вимоги тендерної документації не зазнали суттєвих змін;
(b) якщо товари чи послуги можуть бути поставлені тільки конкретним постачальником, і не існує жодної розумної альтернативи чи заміни товарів або послуг з будь-якої такої причини:
(i) йдеться про закупівлю художнього твору;
(ii) захист патентних, авторських прав чи будь-яких інших виключних прав; або
(iii) через відсутність конкуренції з технічних причин;
(c) якщо початковий постачальник здійснює додаткові поставки товарів чи послуг, які не були включені до початкової закупівлі, а заміна постачальника таких додаткових товарів або послуг:
(i) не може бути здійснена з економічних або технічних причин, таких як вимоги щодо взаємозамінності чи сумісності з існуючим обладнанням, програмним забезпеченням, послугами або устаткуванням, закупленими в рамках початкової закупівлі; та
(ii) може спричинити значні невідповідності чи суттєве дублювання витрат для замовника;
(d) у випадку крайньої необхідності, якщо з міркувань нагальної потреби, викликаної непередбаченими для замовника обставинами, немає можливості вчасно придбати товари або послуги шляхом відкритих торгів або селективного тендеру;
(е) йдеться про товари, придбані на товарному ринку;
(f) якщо замовник закуповує прототип або перший товар чи послугу, розроблену на його запит в ході виконання спеціального контракту на дослідження, експериментальні розробки, вивчення або оригінальну розробку. Оригінальна розробка першого продукту або послуги може включати в себе обмежене виробництво чи поставку з метою використання результатів польових випробувань і демонстрації того, що цей товар або послуга придатні для виробництва чи серійної поставки та відповідає стандартам якості, але не включає серійного виробництва або поставки з метою встановлення його комерційної рентабельності або відшкодування витрат на дослідження та розробку;
(g) якщо закупівлі були здійснені на винятково вигідних умовах, які з’являються лише на дуже короткий час у таких випадках, як розпродаж майна внаслідок примусової ліквідації, управління майном банкрута чи банкрутство, але не в процесі звичайних закупівель у постійних постачальників; або
(h) якщо контракт укладається з переможцем конкурсу проектів за тієї умови, що:
(i) цей конкурс був організований у спосіб, який відповідає принципам цієї Угоди, зокрема в тому, що стосується публікації повідомлення про намір здійснити закупівлю; і
(іі) учасників конкурсу на проектування з метою присудження контракту переможцю оцінює незалежне журі.
2. Замовник готує письмовий звіт щодо кожного контракту, який було укладено згідно з пунктом 1. Цей звіт містить назву замовника, вартість і тип товарів або послуг, що закуповуються, і заяву із зазначенням описаних у пункті 1 обставин і умов, які виправдовують застосування обмеженого тендеру.
 
Стаття XIV
Електронний аукціон
 
Якщо замовник має намір здійснити охоплену цією Угодою закупівлю із використанням електронних торгів, він до початку таких торгів надає кожному учасникові:
(а) інформацію про автоматичний метод оцінки, у тому числі її математичну формулу, що базується на оціночних критеріях, викладених у тендерній документації, яка буде використовуватися для автоматичного ранжування або переранжування пропозицій під час торгів;
(b) результати початкової оцінки деталей його тендерної пропозиції, якщо контракт укладається на основі найбільш вигідної тендерної пропозиції; та
(с) будь-яку іншу необхідну інформацію, яка стосується проведення торгів.
 
Стаття XV
Розгляд тендерних пропозицій та укладання контрактів
 
Розгляд тендерних пропозицій
 
1. Замовник приймає, відкриває та розглядає всі тендерні пропозиції відповідно до процедур, які гарантують об’єктивність і неупередженість процесу закупівель, а також конфіденційність тендерних пропозицій.
2. Замовник не застосовує штрафних санкцій проти будь-якого постачальника, чия тендерна пропозиція була отримана після закінчення строку, встановленого для їх прийому, якщо така затримка була зумовлена неправильним поводженням з боку замовника.
3. Якщо замовник надає постачальникові можливість виправити ненавмисні формальні помилки між відкриттям торгів і укладанням контракту, він надає таку саму можливість усім постачальникам, які беруть участь у торгах.
 
Укладання контрактів
 
4. Для того, щоб бути розглянутою на предмет укладання контракту, тендерна пропозиція має бути подана у письмовій формі, а також на момент відкриття відповідати основним вимогам, викладеним у повідомленнях і тендерній документації та виходити від постачальника, який відповідає умовам участі в торгах.
5. Якщо замовник не визначить, що укладання контракту не відповідає суспільним інтересам, він укладає контракт із тим постачальником, якого визнав спроможним виконати умови контракту, і який, керуючись виключно критеріями оцінки, вказаними у повідомленнях та тендерній документації, подав:
(а) найбільш вигідну тендерну пропозицію; або
(b) якщо єдиним критерієм є ціна – найнижчу ціну.
6. Якщо замовник отримав тендерну пропозицію, ціна якої є аномально нижчою, ніж ціни в інших поданих пропозиціях, він може перевірити постачальника на предмет того, чи відповідає він умовам участі в торгах і спроможний виконувати умови контракту.
7. Замовник не використовує різні варіанти, не скасовує або не змінює умов закупівлі чи укладених контрактів в обхід зобов’язань за цією Угодою.
 
Стаття XVI
Прозорість інформації про закупівлі
 
Інформація, що надається постачальникам
 
1. Замовник невідкладно інформує постачальників, які беруть участь у торгах, про свої рішення щодо укладання контрактів і, на їхній запит робить це у письмовій формі. Згідно з пунктами 2 і 3 статті XVII замовник на запит надає постачальнику, який програв торги, пояснення причин, з яких організація не обрала його тендерну пропозицію, і порівняних переваг пропозиції постачальника-переможця.
 
Публікація інформації про укладання контракту
 
2. Не пізніше, ніж через 72 дні після укладання кожного контракту, охопленого цією Угодою, замовник публікує повідомлення у відповідному друкованому або електронному засобі зі списку, наведеного в Додатку III. Якщо замовник публікує повідомлення тільки в електронному засобі, ця інформація залишається легкодоступною протягом розумного періоду часу. Таке повідомлення містить, як мінімум, таку інформацію:
(а) опис товарів або послуг, які закуповуються;
(b) назву та адресу замовника;
(с) назву та адресу постачальника, який переміг у торгах;
(d) вартість тендерної пропозиції, яка перемогла в торгах, або найвищих і найнижчих за ціною оферт, які бралися до уваги при укладенні контракту;
(е) дата укладання контракту; та
(f) тип закупівлі, що використовувався, і в тих випадках, коли був використаний обмежений тендер згідно зі статтею XIII – опис обставин, які виправдовують використання обмеженого тендера.
 
Ведення документації, звітів і можливість електронного відстеження
 
3. Кожен замовник протягом не менше трьох років з дня укладання контракту зберігає:
(а) документацію та звіти про тендерні процедури і укладання контрактів, пов'язані з охопленими цією Угодою закупівлями, у тому числі звіти, які вимагаються статтею XIII; та
(b) дані, що забезпечують можливість належного відстеження проведення охопленої цією Угодою закупівлі за допомогою електронних засобів.
 
Збір і надання статистичних даних
 
4. Кожна Сторона збирає і надає Комітету статистичні дані про свої контракти, охоплені цією Угодою. Кожний звіт охоплює однорічний період та подається протягом двох років після закінчення звітного періоду і містить:
(а) щодо замовників, вказаних у Додатку 1:
(i) кількість та сукупну вартість для кожного з них усіх охоплених цією Угодою контрактів;
(ii) кількість і сукупну вартість усіх охоплених цією Угодою контрактів, які були укладені кожним замовником, розподілені за категоріями товарів і послуг згідно з єдиною міжнародно-визнаною системою класифікації; та
(iii) кількість і сукупну вартість усіх охоплених цією Угодою контрактів, які були укладені кожним замовником із застосуванням обмеженого тендера;
(b) для замовників, що вказані у Додатках 2 і 3, - кількість і сукупну вартість охоплених цією Угодою контрактів, які були укладені всіма замовниками, розподілені по додатках; та
(с) оціночні дані, передбачені підпунктами (а) і (b), з поясненням методології, використаної для розробки оцінок, якщо представити точні дані немає можливості.
5. Якщо Сторона публікує статистичні дані на своєму офіційному веб-сайті у спосіб, який відповідає вимогам пункту 4, така Сторона замість повідомлення Комітетові може надіслати на адресу його веб-сайту дані, передбачені пунктом 4, залучивши до них інструкції, необхідні для доступу та використання таких статистичних даних.
6. Якщо Сторона вимагає, щоб передбачені пунктом 2 повідомлення про укладені контракти публікувалися в електронній формі, і якщо такі повідомлення перебувають у публічному доступі через єдину базу даних у формі, яка дозволяє проводити аналіз охоплених цією Угодою закупівель, Сторона може замість повідомлення Комітетові надіслати на адресу його веб-сайту дані, передбачені пунктом 4, з  інструкціями, необхідними для доступу та використання таких статистичних даних.
 
 
Стаття XVII
Розкриття інформації
 
Надання інформації Сторонам
 
1. На запит будь-якої іншої Сторони, Сторона невідкладно надає будь-яку інформацію, необхідну для визначення, чи була закупівля проведена неупереджено, об’єктивно і згідно з цією Угодою, у тому числі інформацію щодо характеристик та відносних переваг успішної тендерної пропозиції. У випадках, коли розкриття інформації зашкодило б конкуренції при проведенні майбутніх торгів. Сторона, яка отримує інформацію, не розголошує її будь-якому постачальникові не інакше, ніж після відповідних консультацій і отримання згоди від Сторони, яка надала таку інформацію.
 
Нерозголошення інформації
 
2. Незважаючи на будь-яке інше положення цієї Угоди, Сторона включно з її замовниками не надає будь-якому конкретному постачальникові інформацію, яка могла б зашкодити чесній конкуренції між постачальниками.
3. Ніщо в цій Угоді не тлумачиться як вимога до Сторони, в тому числі до її замовників, органів влади та органів контролю, розкривати конфіденційну інформацію, якщо таке розкриття могло б:
(а) перешкоджати правоохоронній діяльності;
(b) зашкодити чесній конкуренції між постачальниками;
(с) зашкодити законним комерційним інтересам окремих осіб, у тому числі захисту інтелектуальної власності; або
(d) в інший спосіб суперечити державним інтересам.
 
Стаття XVIII
Процедури внутрішнього контролю
 
1. Кожна Сторона забезпечує своєчасну, ефективну, прозору та недискримінаційну процедуру адміністративного чи судового контролю, шляхом якої постачальник може опротестувати:
(а) порушення Угоди; або
(b) якщо постачальник не має права безпосередньо опротестувати порушення цієї Угоди згідно з національним законодавством Сторони – невиконання Стороною заходів щодо імплементації цієї Угоди,
що виникають у контексті охопленої цією Угодою закупівлі, у якій постачальник має або мав зацікавленість. Процедурні правила розгляду всіх протестів мають бути у письмовій формі і загальнодоступними.
2. У випадку подання постачальником протесту в контексті охопленої цією Угодою закупівлі, в якій цей постачальник має чи мав зацікавленість, про те, що мало місце порушення або невиконання, зазначене в пункті 1, Сторона замовника, яка здійснює закупівлю, заохочує замовника та постачальника до пошуку способів залагодження цього протесту шляхом консультацій. Замовник забезпечує об'єктивний і своєчасний розгляд будь-якого такого протесту у спосіб, який не завдає шкоди участі постачальника в поточних чи майбутніх закупівлях або його праву на вжиття коригувальних заходів згідно з процедурою адміністративного чи судового контролю.
3. Кожному постачальнику надається для підготовки та подання протесту достатній період часу, який в жодному разі не може бути меншим, ніж 10 днів з моменту, коли стала відомою підстава для такого протесту або коли вона обґрунтовано мала стати відомою постачальникові.
4. Кожна Сторона створює чи призначає, як мінімум, один неупереджений і незалежний від її замовника адміністративний чи судовий орган, який прийматиме та розглядатиме будь-який поданий постачальником протест, який виникає у контексті охопленої цією Угодою закупівлі.
5. Якщо початковим розглядом протесту займається інший орган, ніж той, що зазначений у пункті 4, Сторона забезпечує, щоб постачальник мав змогу оскаржити початкове рішення до неупередженого адміністративного чи судового органу, який є незалежним від  замовника, діяльність якого є предметом такого протесту.
6. Кожна Сторона забезпечує, щоб рішення, прийняті щодо такого протесту будь-яким органом нагляду, який не є судовим, підлягали судовому контролю; або мали процедури, які забезпечують, щоб:
(а) замовник надавав відповідь у письмовій формі на такий протест і відкривав органу нагляду всі пов’язані з даною справою документи;
(b) учасники судового розгляду (далі - учасники) мали право бути вислуханими до прийняття органом нагляду рішення щодо поданого протесту;
(с) учасники мали право бути представленими;
(d) учасники мали доступ до всіх слухань;
(е) учасники мали право вимагати, щоб судовий розгляд відбувався публічно, і на ньому могли бути представлені свідки; та
(f) орган нагляду своєчасно приймав свої рішення чи рекомендації у письмовій формі, включаючи  пояснення підстав прийняття кожного рішення або рекомендації.
7. Кожна Сторона приймає чи підтримує процедури, які забезпечують:
(а) швидке вжиття тимчасових заходів для того, щоб зберегти можливість постачальнику взяти участь у закупівлі. Такі тимчасові заходи можуть призвести до призупинення процесу закупівлі. Такі процедури можуть забезпечити, щоб при вирішенні того чи слід застосовувати такі заходи, були враховані найважливіші негативні наслідки для інтересів зацікавлених сторін, включаючи державні інтереси. Правові підстави невжиття  заходів надаються в письмовій формі; та
(b) якщо орган нагляду визначить, що мало місце порушення або невиконання, зазначене у пункті 1, вживалися виправні заходи чи виплачувалася компенсація за понесені збитки або шкоду, яка може бути обмежена або відшкодуванням витрат на підготовку тендерної пропозиції, або витрат, що пов’язані з оскарженням, чи з тим й іншим.
 
 
 
 
 
 
Стаття XIX
Внесення змін і доповнень щодо сфери застосування
 
Повідомлення про запропоновані зміни
 
1. Сторона повідомляє Комітет про всі запропоновані зміни, перенесення замовників з одного додатку до іншого, чи їх вилучення, або про інші зміни у своїх додатках до Додатку I (далі - зміни). Сторона, що пропонує зміни (далі - Сторона, що вносить зміни) включає в таке повідомлення:
(а) щодо будь-якого пропонованого вилучення замовника з її додатків до Додатку I в порядку реалізації своїх прав на тій підставі, що державний контроль чи вплив на охоплену цією Угодою закупівлю такого замовника був ефективно скасований з наведенням доказів такого скасування; або
(b) щодо будь-якої іншої запропонованої зміни – інформацію про імовірні наслідки такої зміни для взаємно узгодженого охоплення закупівель цією Угодою.
 
Заперечення проти повідомлення
 
2. Будь-яка Сторона, чиї права за цією Угодою можуть бути порушені запропонованою зміною, повідомленою згідно з пунктом 1, може повідомити Комітет про будь-які заперечення щодо запропонованої зміни. Такі заперечення надсилаються в 45-денний строк з дати розсилки Сторонам такого повідомлення, і в них викладаються причини заперечень.
 
Консультації
 
3. Сторона, яка вносить зміни, і будь-яка Сторона, яка висуває заперечення (далі - Сторона, яка висуває заперечення), докладає усіх зусиль для врегулювання заперечень шляхом консультацій. При проведенні таких консультацій обидві Сторони розглядають запропоновану зміну:
(а) у випадку повідомлення, передбаченого пунктом 1(а), згідно з будь-якими дійсними критеріями, прийнятими на підставі пункту 8(b), які вказують на ефективне виключення державного контролю або впливу на закупівлю, здійснену охопленим цією Угодою замовником; та
(б) у випадку повідомлення, передбаченого пунктом 1(b), згідно з критеріями, прийнятими відповідно до пункту 8(с), що стосуються рівня врівноважувальних поправок, які були запропоновані щодо внесених змін з метою підтримання балансу прав та обов’язків і відносного рівня взаємно узгодженої сфери застосування, передбаченої цією Угодою.
 
Перегляд змін
 
4. Якщо Сторона, яка вносить зміни, та Сторона, яка висуває заперечення, врегулюють заперечення шляхом консультацій і Сторона, яка вносить зміни, перегляне їх в результаті таких консультацій, тоді така Сторона повідомляє про це Комітет згідно з пунктом 1, а будь-які такі переглянуті зміни набирають чинності тільки після виконання вимог цієї Статті.
 
 
 
Впровадження змін
 
5. Запропоновані зміни набирають чинності тільки якщо:
(а) жодна Сторона не подала до Комітету письмового заперечення до запропонованих змін протягом 45 днів з дати розсилки повідомлення про запропоновані зміни згідно з пунктом 1;
(b) усі Сторони, які висунули заперечення, повідомили Комітет про те, що вони відкликали свої заперечення до запропонованих змін; або
(с) через 150 днів з дати розсилки повідомлення про запропоновані зміни згідно з пунктом 1, а Сторона, яка вносить зміни, письмово поінформувала Комітет про свій намір їх запровадити.
 
Скасування еквівалентної по суті сфери застосування
 
6. Якщо зміни набирають чинності згідно з пунктом 5(с), будь-яка Сторона, що висуває заперечення до них, може скасувати еквівалентну по суті сферу застосування. Незважаючи на положення статті IV:1(b), скасування на підставі цього пункту можна виконати тільки стосовно Сторони, яка вносить зміни. Будь-яка Сторона, яка висуває заперечення, письмово інформує Комітет про це скасування, як мінімум за 30 днів до набрання ним чинності. Будь-яке скасування, передбачене цим пунктом, має відповідати будь-яким критеріям, що стосуються рівня врівноважувальних поправок, затверджених Комітетом відповідно до пункту 8(с).
 
Арбітражне провадження з метою сприяння врегулюванню заперечень
 
7. Якщо Комітет затвердив арбітражне провадження для сприяння урегулюванню заперечень згідно з пунктом 8, Сторона, яка вносить зміни, чи Сторона, яка висуває заперечення до них, може розпочати арбітражне провадження протягом 120 днів з дати розсилки повідомлення про запропоновані зміни:
(а) Якщо жодна Сторона не порушить арбітражного провадження протягом цього періоду:
(i) незважаючи на пункт 5(с), запропоновані зміни набирають чинності через 130 днів з дати розсилки повідомлення про них згідно з пунктом 1, і Сторона, яка внесла зміни, письмово поінформувала Комітет про свій намір їх запровадити; та
(ii) жодна Сторона, що висуває заперечення, не має права скасувати сферу застосування на підставі пункту 6.
(b) Якщо Сторона, яка вносить зміни, чи Сторона, яка висуває заперечення, розпочала арбітражне провадження, тоді:
(i) незважаючи на пункт 5(с), запропоновані зміни не набирають чинності до завершення арбітражного провадження;
(ii) будь-яка Сторона, що висуває заперечення і має намір забезпечити дотримання свого права на компенсацію чи скасувати еквівалентну по суті сферу застосування згідно з пунктом 6, бере участь в арбітражному провадженні;
(ііі) сторона, що вносить зміни, дотримується результатів арбітражного провадження під час набрання чинності будь-якими змінами згідно з пунктом 5(с); та
(iv) якщо Сторона, що вносить зміни не дотримується результатів арбітражного провадження під час набрання чинності будь-якими змінами згідно з пунктом 5(с), тоді будь-яка Сторона, що висуває заперечення, може скасувати еквівалентну по суті сферу застосування відповідно до пункту 6 за умови, що будь-яке таке скасування відповідає результатам арбітражного провадження.
 
Обов'язки комітету
 
8. Комітет затверджує:
(а) арбітражні процедури з метою сприяння врегулюванню заперечень згідно з пунктом 2;
(b) індикативні критерії, що демонструють ефективне виключення державного контролю чи впливу на охоплену цією Угодою закупівлю відповідного замовника; та
(с) критерії визначення рівня врівноважувальних поправок, які пропонуються для внесених змін відповідно до пункту 1(b) й еквівалентної по суті сфери застосування згідно з пунктом 6.
 
Стаття XX
Консультації та врегулювання спорів
 
1. Кожна Сторона доброзичливо розглядає і надає відповідну можливість для проведення консультацій щодо будь-якого протесту, поданого іншою Стороною у зв’язку з будь-якою проблемою, яка негативно позначається на дії цієї Угоди.
2. Якщо будь-яка Сторона вважає, що будь-яка вигода, яка прямо чи опосередковано отримується нею за цією Угодою, зводиться нанівець або зменшується, чи ускладнюється досягнення будь-якої мети цієї Угоди внаслідок:
(а) невиконання іншою Стороною чи Сторонами своїх зобов’язань за цією Угодою; або
(b) застосування іншою Стороною чи Сторонами будь-якого заходу, незалежно від того, чи суперечить він положенням цієї Угоди, чи ні,
така Сторона може, з метою досягнення взаємно прийнятного врегулювання цього питання, вдатися до положень Домовленості про правила та процедури врегулювання спорів (далі – Домовленість про врегулювання спорів).
3. Домовленість про врегулювання спорів застосовується при консультаціях і врегулюванні спорів за цією Угодою з тим винятком, що, незважаючи на пункт 3 статті 22 Домовленості про врегулювання спорів, будь-який спір, який виникає з будь-якої Угоди, вказаної в Додатку 1 до Домовленості про врегулювання спорів, крім цієї Угоди, не тягне за собою призупинення дії поступок чи інших зобов'язань за будь-якою іншою Угодою, вказаною в Додатку 1 до Домовленості про врегулювання спорів.
 
 
 
Стаття XXI
Установчі органи
 
Комітет з державних закупівель
 
            1. УтворюєтьсяКомітет з державних закупівель, який складається з представників від кожної із Сторін. Цей Комітет обирає свого Голову і, за необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, проводить засідання з метою надання Сторонам можливості проводити консультації з будь-яких питань, пов'язаних з дією цієї Угоди, або сприяння виконанню її завдань, а також виконує інші обов'язки, які можуть бути покладені на нього Сторонами.
2. Комітет може створювати робочі групи або інші допоміжні органи для виконання функцій, які можуть бути покладені на них Комітетом.
3. Комітет щорічно:
(а) розглядає хід виконання і дію цієї Угоди; а також
(b) інформує Генеральну раду про свою діяльність згідно зі статтею IV:8 Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі – Угода СОТ), а також про події, пов'язані з виконанням та дією цієї Угоди.
 
Спостерігачі
 
4. Будь-який член СОТ, який не є Стороною цієї Угоди має право брати участь у роботі Комітету як спостерігач, шляхом подання Комітету відповідного письмового повідомлення. Будь-який спостерігач СОТ може подати Комітету заяву у письмовій формі про свою участь у роботі Комітету як спостерігач і Комітет може надати йому статус спостерігача.
 
Стаття XXII
Прикінцеві положення
 
Прийняття та набрання чинності
 
1. Ця Угода набирає чинності з 1 січня 1996 року для тих урядів, які погодили сферу застосування, визначену в додатках до Додатку I до цієї Угоди, і які шляхом підписання прийняли Угоду від 15 квітня 1994 року, або станом на цю дату підписали Угоду з метою подальшої ратифікації та згодом ратифікували цю Угоду до 1 січня 1996 року.
 
Приєднання
 
2. Будь-який член СОТ може приєднатися до цієї Угоди на умовах, погоджених між цим членом та її Сторонами, причому ці умови встановлюються в рішенні Комітету. Приєднання відбувається шляхом здачі на зберігання Генеральному директору СОТ інструменту про приєднання, в якому викладені погоджені умови. Ця Угода набирає чинності для держави-члена, який приєднався до неї, на 30-й день після здачі на зберігання свого інструменту про приєднання.
 
Застереження
 
3. Жодна Сторона не може робити застереження щодо будь-якого положення цієї Угоди.
 
Внутрішнє законодавство
 
4. Кожна Сторона не пізніше дати набрання для неї чинності цією Угодою забезпечує відповідність своїх законів, положень та адміністративних процедур, а також правил, процедур і практик, які застосовуються її замовниками, положенням цієї Угоди.
5. Кожна Сторона інформує Комітет про будь-які зміни до своїх законів і положень, які стосуються цієї Угоди та про застосування таких законів і положень.
 
Майбутні переговори і майбутні програми роботи
 
6. Кожна Сторона намагається уникати впровадження чи продовження дискримінаційних заходів, які спотворюють систему відкритих державних закупівель.
7. Не пізніше, ніж до закінчення трьох років з дати набрання чинності Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, учиненим 30 березня 2012 року, і в подальшому періодично Сторони зобов'язуються проводити подальші переговори з метою вдосконалення цієї Угоди, поступового скорочення та скасування дискримінаційних заходів і досягнення максимально можливого розширення сфери її застосування серед усіх Сторін на основі взаємності, беручи до уваги потреби країн, що розвиваються.
8.(а) Комітет здійснює подальшу роботу з метою сприяння виконанню цієї Угоди та переговорам, які передбачені пунктом 7 шляхом затвердження програм роботи з таких питань:
(i) режим сприяння малим і середнім підприємствам;
(ii) збір і розсилання статистичних даних;
(iii) розгляд сталих закупівель;
(iv) виключення та обмеження в додатках Сторін; і
(v) стандарти безпеки у міжнародних закупівлях.
(b) Комітет:
(i) може затвердити рішення, що містить перелік програм роботи над додатковими питаннями, який може періодично переглядатися та оновлюватися; та
(іі) затверджує рішення з викладом робіт, які мають бути виконані за кожною конкретною програмою роботи відповідно до підпункту (а), а також будь-якої іншої програми роботи, затвердженої згідно з підпунктом (b)(i).
9. Після укладення програми роботи з метою гармонізації правил походження товарів, яка виконувалася відповідно до Угоди про правила визначення походження товарів у Додатку 1А до Угоди СОТ і переговорів щодо торгівлі послугами, Сторони, в установленому порядку враховують результати цієї програми роботи і цих переговорів при внесенні змін до статті IV:5.
10. Не пізніше, ніж до кінця п'ятого року з дати набрання чинності Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, Комітет переглядає застосовність статті XX:2(b).
 
Поправки
 
11. Сторони можуть вносити поправки до цієї Угоди. Рішення про затвердження поправки та її подання для прийняття Сторонами приймаються на основі консенсусу. Поправка набирає чинності:
(а) окрім випадків, передбачених підпунктом (b), для тих Сторін, які її прийняли – після прийняття двома третинами цих Сторін, а в подальшому для кожного учасника – після прийняття ним цієї поправки;
(b) для всіх Сторін – після її прийняття двома третинами Сторін, якщо Комітет на основі консенсусу визначив, що за своїм змістом ця поправка не змінюватиме прав та обов’язків Сторін.
 
Вихід із Угоди
 
12. Будь-яка Сторона має право вийти з цієї Угоди. Такий вихід набирає чинності після закінчення 60 днів з дати отримання Генеральним директором СОТ письмового повідомлення про вихід із Угоди. Після подання такого повідомлення будь-яка Сторона може зробити запит щодо проведення термінового засідання Комітету.
13. Якщо Сторона цієї Угоди припиняє своє членство в СОТ, вона так само припиняє своє членство у цій Угоді з дати припинення свого членства в СОТ.
 
Незастосування цієї Угоди між окремими сторонами
 
14. Ця Угода не застосовується у відносинах між будь-якими двома Сторонами, якщо будь-яка з цих Сторін на момент прийняття або приєднання іншої до цієї Угоди, не погоджується з таким застосуванням.
 
Додатки
 
15. Додатки до цієї Угоди становлять її невід’ємну частину.
 
Секретаріат
 
16. Ця Угода обслуговується Секретаріатом СОТ.
 
Здача на зберігання
 
17. Ця Угода здається на зберігання Генеральному директору СОТ, який невідкладно надає кожній Стороні офіційно засвідчену копію цієї Угоди, кожного виправлення або зміни до неї згідно зі статтею XIX та кожної поправки згідно з пунктом 11, а також повідомлення про кожне приєднання до цієї Угоди згідно з пунктом 2 і кожний вихід з неї згідно з пунктом 12 чи 13.
 
Реєстрація
 
18. Ця Угода реєструється у відповідності до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.