Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, цеКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2016 р. N 467
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель, що додається.
 
Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
 
 
Інд. 18
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. N 467
 
 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою КПКВК 1201120 "Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель", в частині надання фінансової підтримки для забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.
3. Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Зовнішторгвидав України".
4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель, у тому числі на розроблення, придбання, комплектацію та модернізацію програмно-апаратного комплексу, що забезпечує функціонування веб-порталу і ліцензування його окремих компонентів, побудову та модернізацію IT-інфраструктури.
Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінекономрозвитку відповідно до поданих державним підприємством "Зовнішторгвидав України" обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.
Державне підприємство "Зовнішторгвидав України" використовує бюджетні кошти відповідно до плану їх використання, погодженого з Мінекономрозвитку.
5. Одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти з урахуванням узятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов'язань відповідно до паспорта бюджетної програми.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
7. Відображення у первинному і бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу не пізніше 20 числа наступного місяця Мінекономрозвитку звіт про виконання плану використання бюджетних коштів.
____________
 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2016
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016