Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельТри департамента державних закупівель працюють одночасно, чи буде від того більше ладу у сфері державних закупівель?
Наказом №171 від 27.02.2015 року « Про стуктуру аппарату Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України» за підписом
Міністра Айвараса Абромавичуса вводиться нова структура в системі державних закупівель – «Департамент регулювання державних закупівель». Це перший випадок коли одночасно регуюлятор має три структури: дві старі та нову структуру від 2015 року.  
Назви Департаменту – регулятора у сфері державних закупівель / з якого року Відділи Департамету держзакупівель Нормативні акти
Департамент державних закупівель та державного замовлення / з 2010 року
 
відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель;
відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель;
відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій;
відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника";
відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення.
 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 жовтня 2011 року N 180
Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 
 
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр
А. П. Клюєв
 Департамент регулювння та координації державних закупівель / з 2014 року
 
Відділ методології
Відділ надання роз'яснень
відділ моніторингу конкурентних процедур
Відділ моніторингу неконкурентних процедур
Відділ перспективного розвитку
 
Наказ №1290 від 31.10.2014 року « Про стуктуру аппарату Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України
В.О Міністра Валерій Пятницький
 
Департамент регулювання державних закупівель / з 2015 року
 
Відділ політики державних закупівель
Відділ технічних роз'яснень та внутрішніх процесів
Відділ міжнародної діяльності
Відділ просування та підтримки
Сектор автоматизації бізнес-процесів
 
Наказ №171 від 27.02.2015 року « Про стуктуру аппарату Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України»
Міністр Айварас Абромавичус
 
 
 
 
Повноваження  Юридичного департаменту в системі державних закупівель Нормативні акти
Відділ правового забезпечення державних закупівель
 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 жовтня 2011 року N 180
Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 
 
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр
А. П. Клюєв
забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель, а також забезпечення здійснення Мінекономрозвитку функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
 
 
Наказ №1290 від 31.10.2014 року « Про стуктуру аппарату Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України
В.О Міністра Валерій Пятницький
 
  Наказ №171 від 27.02.2015 року « Про стуктуру аппарату Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України»
Міністр Айварас Абромавичус
 
Інформація з сайту Мінекономрозвитку http://me.gov.ua/Documents/ об’єднує два департамета : «Департамент регулювання та координації державних закупівель» та «Департамент державних закупівель та державного замовлення»  
 
Департамент регулювання та координації державних закупівель
Директор департаменту
  596-67-24
Заст. директора департаменту
ДУДНИК Лілія Володимирівна 596-67-06
ПЕРЕСУНЬКО Святослав Сергійович 596-67-27
НАСОНОВ Олександр Геннадійович 596-67-30
Загальні контакти департаменту
Довідка 286-02-97, 596-68-23, 281-95-08, 286-03-14
 
Департамент державних закупівель та державного замовлення є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, головною метою діяльності якого є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державних закупівель і державного замовлення, а також забезпечення здійснення Мінекономрозвитку функцій Уповноваженого органу щодо регулювання та координації у сфері закупівель.
В межах своєї діяльності департамент здійснює:
- формування та реалізація державної політики у сфері закупівель, забезпечення здійснення Мінекономрозвитку регулювання та координацію цієї сфери;
- розроблення та подання керівництву Мінекономрозвитку в установленому порядку проектів нормативно-правових актів необхідних для функціонування системи закупівель, у тому числі Стратегії розвитку системи державних закупівель;
- проведення моніторингу, аналізу державних закупівель та підготовка відповідних матеріалів, ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;
- надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель та надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі відповідей, які мають рекомендаційний характер, на запити зацікавлених осіб з питань закупівель;
- підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;
- узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної; вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель та налагодження, в межах своєї компетенції, міжнародного співробітництва України з питань адаптації національного законодавства, що регулює функціонування системи закупівель до законодавства Європейського Союзу;
- здійснення в межах компетенції заходів щодо забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;
- за дорученням керівництва Мінекономрозвитку співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення, у тому числі з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель та іншими державними органами, що здійснюють контроль у цій сфері;
- співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
- вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель;
- організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;
- за дорученням керівництва Мінекономрозвитку взаємодія з громадськістю, її інформування про політику та правила закупівель.
З положенням про департамент державних закупівель та державного замовлення ви можете ознайомитися на наступному Інтернет ресурсі  http://www.leonorm.com/p/NL_DOC/UA/201101/Nak180.htm