Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельЗ А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
     1. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15) (Відомості Верховної Ради України,  2005 р., NN35-37, ст.446):
     1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
     2) частину третю статті 19 після слів «цим Кодексом» доповнити словами «адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель».
     2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ( 2289-17) (Відомості  Верховної Ради України, 2010 р., N33, ст.471) викласти в такій редакції:
     «Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з  дня, коли особа дізналася про його прийняття».
     II. Прикінцеві положення
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
     2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.  
 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ


 м. Київ, 17 березня 2011 року           N3156-VI
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3156-17