Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, цеШановні читачі!
Шановні читачи, нарешті Україна приєдналася до Угоди про державні закупів-
лі Світової організації торгівлі. Для українських підприємців відкривається ринок
майже 50 країн світу з потужною економікою, серед них усі європейські країни.
Не менш важливою подією в царині закупівель є введення в дію з 1 квітня
2016 року Закону України «Про публічні закупівлі». При цьому паралельно про-
довжує діяти Закон України «Про здійснення державних закупівель». Набрання
чинності Законом України «Про публічні закупівлі» з 1 квітня цього року напряму
стосується тільки центральних органів виконавчої влади і підприємств-монопо-
лістів, що повинні перейти повністю на електронні закупівлі системи ProZorro. Але
з 1 серпня цього року на електронну форму закупівель буде переведено і всю ре-
шту закупівельників. У перехідний період до серпня 2016 року замовники можуть
проводити допорогові закупівлі в ProZorro.
Згідно з наказами МЕРТУ «Про попередню авторизацію електронних май-
данчиків», у березні-травні було авторизовано вісім електронних майданчиків
та ще вісім — очікують на авторизацію. В одній зі статей цього номера журна-
лу — «Останні дні «класики» напередодні «новацій» — електронні закупівлі вже
«стукають у двері» — ми вас знайомимо з Операторами електронних майданчи-
ків, їхніми засновниками та з особливостями авторизації е-майданчиків. Читайте
матеріал на с. 50.
Міноборони запровадило практику відкритого відбору через електронний
аукціон. Проект Закону № 4288 «Про особливості здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (ініціатори зако-
нопроекту — народні депутати Іванчук Андрій Володимирович та Вінник Іван Юлі-
йович) був у цілому прийнятий Верховною Радою України 12 травня 2016 року.
Більш докладно читайте на с. 33.
До нашої медіа-спілки входить білоруський фаховий журнал «Тендер». Аналі-
тик журналу «Тендер» Олександр Єрофеєв відвідав Всеросійский форум-виставку
«Держзамовлення — За ЧесніЗакупівлі»: виходьмо в конструктив». Інформацію
стосовно проблем у сфері держзакупівель, висвітлюваних на цьому форумі-ви-
ставці, та рецептів їхнього подолання шукайте на с. 75.
Зі змінами у сфері інформатизації в білоруському законодавстві про держав-
ні закупівлі вас ознайомить Аркадій Гончаров, начальник відділу контролю, діло-
водства та матеріально-технічного забезпечення Міністерства зв'язку та інфор-
матизації Республіки Білорусь (дивіться на с. 84).
Також рекомендуємо до вашої уваги матеріали наших постійних рубрик.
Шановні читачі, ми перенесли коментарі до Закону України «Про публічні заку-
півлі» в наступне число (№ 6, 2016) нашого часопису. Уже найближчим часом ви
зможете ознайомитися з думками і порадами наших фахівців стосовно системи
публічних закупівель.
Хочемо нагадати нашим читачам про те, що Інформаційний бюлетень «Редук-
ціон» проводить виїзні семінари. Під час наших із вами зустрічей обговорюються
новітні зміни. Найближчим часом ми готуємося подати до Уряду спільний доку-
мент, у якому буде визначено положення Закону, які потрібно змінити якомога
оперативніше.
Бажаємо всім вам плідної роботи та цікавого ознайомлення з новаціями!
Редакція Інформаційного бюлетеня «Редукціон

З М І С Т
«ІБ Редукціон» /
№ 4-5 (122-123) —квітень-травень 2016
Періодичність видання — 1 раз на місяць, видається
з березня 2006 р.
1. НОВИНИ 2
2. ЗАКОНОДАВСТВО
Закон України. Про приєднанняУкраїни
до Угоди про державні закупівлі . . . . . . . . . . 14
Наказ МЕРТУ № 35. Порядок здійснення
допорогових закупівель з коментарями
фахівців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
МЕРТУ.Щодо здійснення закупівель
замовниками № 3302-06/12875-06 від
29.04.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Проект Закону (№ 4288) про особливості
здійснення закупівель товарів, робіт
і послуг для гарантованого забезпечення
потреб оборони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. ЗВІТ ВІД МЕРТУ
Звіт щодо аналізу функціонування
системи державних закупівель
за січень–грудень 2015 р. . . . . . . . . . . . . . . . 43
4. ПРАКТИКУМ. КОНСУЛЬТАЦІЇ
Останні дні «класики» напередодні
«новацій» — електронні закупівлі
вже «стукають у двері» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Схеми відкатів в Україні.
Корупція при держзакупівлях:
до кишенів чиновників і пов'язаних
з ними комерсантів ідуть мільярди
бюджетних грошей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Як внести тендерне (конкурсне)
забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Поради учасникам і замовникам . . . . . . . . . . 72
5. ОГЛЯД ПОДІЙ
Всеросійский форум-виставка
«Держзамовлення — за чесні
закупівлі»: виходьмо
в конструктив. Олександр Єрофеєв . . . . . . 75
6. ПИТАННЯ ЩОДО ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ
ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ
Запитання-відповіді щодо дії
Закону України «Про публічні закупівлі» . . . . 83
7. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Нове в законодавстві про державні
закупівлі у сфері
інформатизації. Аркадій Гончаров . . . . . . . 84
Як роблять дороги в Чехії. . . . . . . . . . . . . . . . . 88
8. ОГЛЯД СКАРГ АМКУ
Методичні матеріали з інформаційного
ресурсу INFOBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90