Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельШановні читачі!
Шановні читачі, відбулись кардинальні зміни в системі державних заку- півель. Президентом України 17 лютого 2016 року був підписаний закон, що затверджує повне переведення державних закупівель в електронну систему ProZorro, — Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року (ідентифікатор документа — 922-19). Цей Закон на- брав чинності 19 лютого 2016 року після його опублікування в газеті «Голос України» (№ 30 від 18 лютого 2016 року).
 Введення Закону в дію відбудеться протягом поточного року в два етапи: з 1 квітня всі закупівлі переведуть в електронний режим органи центральної влади та державні підприємства, а з 1 серпня — решта державних замовників. Наша редакція в цьому та в наступних числах «Редукціону» буде розміщувати всі надходження норматив- них актів, що стосуватимуться публічних (державних) закупівель. Зокрема, починаючи з цього числа, ми розмістили накази МЕРТ: № 473 — про визна- чення веб-порталу, № 447 — про затвердження Порядку розміщення інфор- мації, № 454 — про затвердження порядку визначення предмета закупівлі, № 490 — про затвердження форм документів. У березні 2016 року при профільному міністерстві було створено комісію із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготов- ки рішень щодо їх підключення / відключення до / від електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель. Згід- но з наказом МЕРТ № 570 від 30 березня 2016 року, за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Абрамавічуса, було підтвердже- но авторизацію двох електронних майданчиків. (У наказі зазначалося, що у зв’язку з тим, що на веб-порталі Уповноваженого органу тимчасово відсутня технічна реалізація процедури конкурентного діалогу і комплексного захис- ту інформації, то проводиться попередня авторизація двох майданчиків).
Наступна дуже важлива подія для України — це ратифікація Верховною Радою України Угоди про державні закупівлі Світової організації торгівлі. Матеріал про це читайте на с.4 Державні закупівлі мають схожість в усіх країнах, хоча національне за- конодавство у кожній країні додає певних «пікантних» новацій. Проект ОНФ «За чесні закупівлі» розробив унікальний посібник для виявлення сумнів- них закупівель: «Сіра книга «Остапа Бендера». Наша редакція переклала це українською мовою та адаптувала різні сумнівні схеми до українського за- конодавства. З посібником ви можете ознайомитися на с. 60. 18 березня цього року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна пройшов семінар-тренінг з нового Закону України «Про пу- блічні закупівлі». Захід був організований Інформаційним бюлетенем «Ре- дукціон», Інститутом державних закупівель «Редукціон», ГО «Спілка експер- тів — консультантів з питань державних закупівель». У цьому заході брали участь учасники з трьох областей України: Донецької, Сумської та Харків- ської. Більш докладно про це читайте на с. 51. Тези доповіді С. Самусь стосовно нових процедур закупівель, передбаче- них Законом України «Про публічні закупівлі» читайте на с. 55. У практичних порадах ми хочемо звернути увагу читачів на тендерне за- безпечення. Воно дається в порівнянні з конкурсним забезпеченням про- позиції учасника, розглядаються варіанти забезпечення в електронному вигляді для банків і страхових фірм. Ознайомитися з інформацією можна буде в наступному номері Інформаційного бюлетеня «Редукціон». Також читайте наші постійні рубрики.
 Шановні читачі, коментарі до Зако- ну України «Про публічні закупівлі» ми перенесли в число № 4 нашого часо- пису. Уже найближчим часом ви зможете ознайомитися з думками і порада- ми наших фахівців стосовно системи публічних закупівель. Інформаційний бюлетень «Редукціон» планує провести виїзні семінари і під час зустрічі з читачами обговорити новітні зміни та запропонувати подати до Уряду спіль- ний документ, у якому визначити ті положення Закону, які треба негайно змінити. Бажаємо всім плідної роботи і цікавого знайомства з новаціями електронних закупівель. Редакція Інформаційного бюлетеня «Редукціон»
 
ЗМІСТ
«ІБ Редукціон» / № 2-3 (120-121) — лютий-березень 2016
 Періодичність видання — 1 раз на місяць,
 видається з березня 2006 р.
1. НОВИНИ
 2. ЗАКОНОДАВСТВ
О
Постанова КМУ № 166. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків
Розпорядження КМУ № 175-р. Про Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту
 Наказ МЕРТУ № 454. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі. . . . 37 Наказ МЕРТУ № 473. Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування
Наказ МЕРТУ № 477. Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі
Наказ МЕРТУ № 490. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель
МЕРТУ. Щодо здійснення закупівель філіями, участі філій у процедурах та правонаступництва № 3302-06/5500-06 від 26.02.2015
МЕРТУ. Щодо набрання чинності та введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі» № 3302-06/8257-06 від 22.03.2016
3. ОГЛЯД ПОДІЙ
Семінар-тренінг з нового Закону України «Про публічні закупівлі». Владислав Зубар
ПРАКТИКУМ. КОНСУЛЬТАЦІЇ
Особливості проведення процедури відкритих торгів. Світлана Самусь
ПУБЛІЦИСТИКА
Сім схем, за якими в країни крадуть гроші. Максим Нефьодов
Посібник для виявлення сумнівних закупівель
6. ПРИМІТКИ СЕКРЕТАРЕВІ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
До уваги учасників тендерів! Як самостійно сформувати довідку про банкрутство онлайн: корисні поради.
7. ОГЛЯД СКАРГ АМКУ
Конфлікт через штучні нирки, або Як замовники та постачальник різними мовами спілкувалися Андрій Попов