Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, це 

 
Зведений перелік суб'єктів природних монополій         25.01.2013
Підпунктом 4 пункту 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку» внесено зміни до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії».
Відповідно до зазначених змін на Антимонопольний комітет України покладені функції ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначеної комісії.
З метою запровадження механізму реалізації частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії», який набрав чинності з 8 січня 2013 року, та відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», було прийнято розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за №2119/22431.
 
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»
 
Зведений перелік суб’єктів природних монополій
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=97650&schema=main
 
До уваги суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю
(Про надання інформації стосовно суб’єктів господарювання для проведення процедури закупівлі за державні кошти)
До Антимонопольного комітету України надходять численні звернення щодо надання підтвердження монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання з метою організації та проведення закупівель за державні кошти згідно із  Законом України «Про здійснення державних закупівель», у зв’язку із чим повідомляємо.
Антимонопольний комітет України згідно зі статтею 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Відповідно до статті 3 зазначеного Закону основним завданням Комітету є, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом, контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
Зазначаємо, що відповідно до статей 1 та 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Антимонопольний комітет України є органом оскарження, який, з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі, розглядає скарги про порушення законодавства у сфері державних закупівель.
Таким чином, надання підтвердження монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на відповідних ринках з метою організації та проведення закупівель за державні кошти згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» не належить до повноважень Антимонопольного комітету України.
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/printable_article/94020