Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівель 

Лист-роз'яснення щодо внесення змін до розділу XI «Прикінцеві положення» Закону України «Про здійснення державних закупівель»  
Органам державної влади, органам
влади АР Крим, органам місцевого
самоврядування, іншим органам,
установам, організаціям, підприємствам
 
Щодо внесення змін до розділу
XI «Прикінцеві положення»
Закону України «Про здійснення
державних закупівель»
Міністерство економіки України у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), повідомляє.
Відповідно до Закону України №2899-VI від 11 січня 2011 року «Про внесення змін до розділу XI «Прикінцеві положення» Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей» (опубліковано в газеті Верховної Ради України «Голос України» від 15 січня 2011 року №7) набули чинності наступні зміни до Закону:
«Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до розділу XI «Прикінцеві положення» Закону України «Про здійснення державних закупівель» такі зміни:
після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Дозволити у 2011 році:
1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів) навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року;
2) Міністерству оборони України передавати зазначеним суб'єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком;
3) Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень".
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.».
 
Заступник Міністра
економіки України                                                                               О. А. Сухомлин
 
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=160056&cat_id=116822